Fran’s World Podcast #17 November 2018

Seg 1: Ellen Easton; Seg 2: Clif Militello; Seg 3: Ron Mitchell